Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk

Tarieven

Bij het eerste gesprek informeren wij u over de kosten. Indien u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, behandelen wij uw zaak op die basis. Informatie daarover vindt u ook op de website van Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).
Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan werken wij op basis van een uurtarief, dat momenteel € 195,00 is, exclusief BTW en de extra te maken kosten, zoals uittreksels, deurwaarderskosten, reiskosten e.d..


Gesubsidieerde Rechtsbijstand

De eigen bijdragen variëren van €199,- tot € 835,- * bij een reguliere toevoeging en van € 78,- tot € 131,- * bij een lichte adviestoevoeging, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Een korting is mogelijk bij verwijzing door het Juridisch Loket.
Mr. Jonkergouw vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. (U hoeft de aanvraag niet zelf te doen). Bij toekenning van de aanvraag wordt dit een Toevoeging genoemd. Er is verschil tussen een Reguliere Toevoeging en een Lichte Advies Toevoeging. De Lichte Advies Toevoeging is alleen bedoeld voor eenvoudige zaken waaraan niet meer dan 3 uur werk te besteden is. De aanvraag moet vooraf worden ingediend.

Wat is er nodig?
U geeft aan uw advocaat:
• een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner 
• uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner
• correspondentie en/of andere papieren (beschikkingen en overige stukken)

De Raad voor Rechtsbijstand stelt de eigen bijdrage vast. 
Als u voor een toevoeging in aanmerking komt, bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand hoe hoog uw eigen bijdrage is. De eigen bijdrage moet u zelf aan de advocaat betalen.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat dan uit van uw (fiscaal) inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgt de Raad voor Rechtsbijstand van de belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn om voor een toevoeging in aanmerking te kunnen komen.

* Tarieven wijzigen regelmatig een volledig en actueel overzicht van eigen bijdragen vindt u op www.rechtsbijstand.nl


Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt op peil gehouden door trainingen en cursussen. Maar omdat je niet alles kunt weten werkt ons kantoor nauw samen met een aantal advocatenkantoren in de regio zodat toch een veelomvattende service kan worden verleend.


InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links