Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
9

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Wellicht is het niet verplicht een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te maken, maar een werkgever dient in ieder geval een aantal zaken wèl schriftelijk vast te leggen zoals:

- de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;
- de functie van de werknemer of de aard van het werk;
- het tijdstip van indiensttreding;
- de looptijd van de overeenkomst;
- het aantal vakantiedagen of -uren en de wijze van berekening ervan;
- de opzegtermijn of de wijze van berekening daarvan;
- het salaris en de termijn van uitbetaling;
- de gebruikelijke arbeidsduur per week;
- wèl of geen pensioenregeling en
- of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links