Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
12

Geen inbeslagname van bij misdrijven gebruikte voorwerpen die toebehoren aan derden die te goeder trouw zijn

De inbeslagname van bij misdrijven gebruikte voorwerpen vormt een onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht indien de eigenaar van het voorwerp niet wist en niet kon weten dat zijn voorwerp werd gebruikt om een strafbaar feit te plegen. De eigenaar van het voorwerp moet tevens een doeltreffend rechtsmiddel kunnen instellen tegen de inbeslagname. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Bulgaarse rechter.

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links